POLIMEROWE ŚRODKI ANTYADHEZYJNE ZYVAX

Opublikowano
POLIMEROWE ŚRODKI ANTYADHEZYJNE ZYVAX

Cykl produkcyjny składa się z szeregu kolejnych kroków. Zwykle zaczyna się od projektowania oraz rysunków i schematów technicznych, określa się technologię, dobiera i testuje surowce. Następnie oblicza się koszty produkcji, organizuje logistykę, dystrybucję i marketing.
Niezależnie do tego czy finalny produkt jest łodzią czy osłoną silnika samolotu odrzutowego, jeden z tych kroków stanowi to najsłabsze ogniwo, czyli środek rozdzielający. Czy zastosowany produkt pozwoli na wyciągnięcie wyrobu bez jego uszkodzenia lub uszkodzenia formy?
Stosowanie środka rozdzielającego nie budzącego pełnego zaufania może narazić cały wysiłek na niepowodzenie przy wyciąganiu wyrobu z formy. Uszkodzona forma lub stracony wyrób może szybko przynieść duże straty finansowe. Każdy doświadczony szef produkcji wie, że przedwczesne odformowanie może być bardzo kosztowne i wymaga wiele godzin pracy przy poprawkach.
Właściwy dobór odpowiedniego środka rozdzielającego to decyzja, na którą należy położyć szczególny nacisk, gdyż jej efektem jest płynna i spokojna praca. Użycie właściwego środka rozdzielającego eliminuje konieczność poprawek i kosmetyki wyrobu, które tworzą dodatkowe koszty zjadające zysk.
Użycie właściwej rodziny produktów – środków zmiękczających, myjących na bazie rozpuszczalnikowej lub bez rozpuszczalnikowej (przyjaznej środowisku) prowadzi do likwidacji, każdego problemu tej skomplikowanej łamigłówki. Prawidłowa aplikacja właściwie dobranych środków rozdzielających oszczędza czas, eliminuje stres, prowadząc do stabilnej i spokojnej produkcji.

System rozdzielaczy Zyvax do aplikacji ręcznej składa się z trzech składników:

 • Surface Cleaner (do czyszczenia powierzchni)
 • Sealer GP (podkład uszczelniający)
 • Fiberglass Shield / Composite Shield (czynnik rozdzielający Surface Shield)

Surface Cleaner

Surface Cleaner jest mieszaniną różnych rozpuszczalników, pomocnych w przygotowaniu nowej lub używanej formy lub narzędzi przed pokryciem powierzchni właściwym środkiem rozdzielającym. Z łatwością usuwa woski i inne zanieczyszczenia z powierzchni bez jej uszkodzenia czy zmatowienia.

Sposób użycia:

 • zmoczyć obficie powierzchnię formy nasączoną czystą szmatką,
 • gdy woski i inne zanieczyszczenia zaczną się rozpuszczać, należy je usuwać czystą szmatką z powierzchni formy, zmieniając często szmatkę na czystą, proces ten należy powtarzać tak długo, aż forma będzie czysta,
 • gdy wszystkie zanieczyszczenia zostaną usunięte należy całą powierzchnię przetrzeć szmatką nasączoną Surface Cleanerem i dokładnie wytrzeć do sucha.

Magazynowanie: Gdy środek ten jest przechowywany w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w oryginalnym, zamkniętym pojemniku, pozostanie on przydatny do użycia bez ograniczeń czasowych. Przechowywać z dala od ciepła, światła słonecznego, gorących powierzchni metalowych i wszelkich źródeł zapłonu. Pojemniki należy trzymać dokładnie zamknięte.

Sealer GP

Sealer GP jest przezroczystą, o wysokim module, elastyczną folią, z doskonałą przyczepnością, która tworzy warstewkę zabezpieczającą na powierzchni formy. Sealer GP gdy zostanie pokryty Surface Shield (środkiem rozdzielającym) tworzą bezpieczny na uszkodzenia system wielokrotnego rozdzielania z przedłużonym czasem użytkowania formy.

Własności użytkowe:

 • może być użyty ze wszystkimi środkami rozdzielającymi,
 • pozostawia wszystkie szczegóły formy,
 • nie zawiera silikonów,
 • termicznie stabilny (480o°C),
 • nie odkłada się na formie,
 • pod wpływem wilgoci utwardza się.

Sposób użycia:

Jest bardzo łatwy w użyciu, czy to poprzez wcieranie czystą bawełnianą szmatką, lub nanoszenie za pomocą delikatnego pędzla, lub poprzez natryskiwanie za pomocą powietrza. Po nałożeniu warstwy należy odczekać 15 min aby móc nałożyć kolejną warstwę. Aby wyeliminować mikroporowatość, należy położyć 4-6 warstw Sealeru GP. Zawsze należy pozostawić czas na wyparowanie rozpuszczalnika pomiędzy kolejnymi warstwami. Należy pokryć jednorazowo powierzchnię 50×50 cm tak aby powstał cieńki film na całej powierzchni. Gdy odparuje rozpuszczalnik, a film jest jeszcze wilgotny należy go wytrzeć do sucha szmatką bawełnianą. W ten sposób należy pokryć całą formę. Następnie należy odczekać 60 min i dopiero można nakładać środek rozdzielający (Surface Shield).

Magazynowanie: Jeżeli produkt jest przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku, w temp. poniżej 30oC, w suchym miejscu to zachowa on swoją przydatność do użycia ponad rok. Nie n ależy go przechowywać w podwyższonych temperaturach. Jest wrażliwy na działanie wilgoci, należy go przechowywać w zamkniętym pojemniku.

Fiberglass Shield / Composite Shield

Fiberglass Shield / Composite Shield są to środki rozdzielające wielokrotnego rozformowania, przeznaczone do otrzymywania wysokiej gładkości elementów rozformowanych z żywic poliestrowych i żelkotów.

Własności:

 • nie uwalnia się z formy,
 • łatwy w zastosowaniu,
 • daje wielokrotne rozdzielenie o jednakowej powtarzalności,
 • szybko się utwardza,
 • nie zawiera wolnych związków silikonowych,
 • nie odkłada się na formie,
 • nie migruje do odlewów,
 • stabilny termicznie (480°C),
 • o wysokim połysku,
 • łatwy do ponownego pokrycia.

Sposób użycia:

Jest bardzo łatwy w użyciu, czy to poprzez wcieranie czystą bawełnianą szmatką, lub nanoszenie za pomocą delikatnego pędzla, lub poprzez natryskiwanie za pomocą powietrza. Po nałożeniu warstwy należy odczekać 10 – 15 min aby móc nałożyć kolejną warstwę.
Należy pokryć jednorazowo powierzchnię 50×50 cm tak aby powstał cienki film na całej powierzchni. Gdy odparuje rozpuszczalnik, a film jest jeszcze wilgotny należy go wytrzeć do sucha szmatką bawełnianą. W ten sposób należy pokryć całą formę dwukrotnie.
Jeżeli podczas rozformowania zauważy się, że w niektórych miejscach nastąpiło starcie pokrywającego filmu, to należy pokryć to miejsce rozdzielaczem, pozwolić mu się utwardzić i przystąpić do laminowania. Forma jest gotowa do pracy po około jednej godzinie.

Magazynowanie: Jeżeli produkt jest przechowywany w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku, w temp. poniżej 30°C, w suchym miejscu to zachowa on swoją przydatność do użycia ponad rok. Nie należy go przechowywać w podwyższonych temperaturach. Jest wrażliwy na działanie wilgoci, należy go przechowywać w zamkniętym pojemniku.

Zyvax Flex

Zyvax Flex jako pierwszy rewolucyjny system rozdzielaczy pozwala na dobór odpowiedniego poślizgu przy rozformowywaniu na całej powierzchni formy lub jej części. Nowa technologia GLOSSCOAT skraca czas przygotowania i eliminuje ryzyko pokrycia formy smugami poprzez pełny zakres technik aplikacji.
Wyraźnie identyfikowane produkty, kodowane poprzez numer i kolor, pozwalają pracownikowi do zastosowania odpowiedniego poziomu rozdzielania na całej formie lub na każdej specyficznej jej powierzchni. Używając wykresu pracownik może łatwo dopasowywać poślizg aby osiągnąć pożądany wynik.

Rodzaje rozdzielaczy:

 • z1.0 – Minimalny poślizg
 • z2.0 – Średnio niski poślizg
 • z3.0 – Średni poślizg
 • z4.0 – Średnio wysoki poślizg
 • z5.0 – Wysoki poślizg
 • z6.0 – Bardzo wysoki poślizg

Proces aplikacji

Flex-Z jest łatwy w zastosowaniu i nie wymaga specjalnego szkolenia:

 1. Wybierz produkt Flex-Z według wykresu z pożądanym poziomem poślizgu.
 2. Następnie wyczyść powierzchnię formy zmywaczem Zyvax WaterClean albo Surface Cleaner w zależności do kierunku produktów.
 3. Nałóż cienką warstwę Flex-Z na powierzchni formy używając pistoletu typu HVLP. Ustawienia ciśnienia pistoletu w stosunku 3:1 (np. zalecane 1,5 bar powietrze, 0,5 bar rozdzielacz). Nakładaj Flex-Z aby mieć pewność pokrycia całej powierzchni formy, jednostajnymi powolnymi ruchami według założonego wzoru, wracając na natryśnięte już powierzchnie.
 4. Odczekaj 15 minutowy czas utwardzania.
 5. Powtarzaj punkty 3 i 4 trzykrotnie, pamiętając o przerwach 15 minutowych między każdą aplikacją. Przy nowych formach, naprawianych wymagane jest nałożenie podkładu Sealer GP (4 warstwy).
 6. Po końcowej warstwie, należy pozwolić przez 15 minut, na utwardzenie przed używaniem formy.
 7. Dla późniejszego lepszego odformowywania, zastosuj dodatkową warstwę Flex-Z, jak powyżej, jeżeli to konieczne.

Zmianę poziomu poślizgu można osiągnąć łatwo na całej formie albo jakimś jej obszarze. Wybierz inny produkt Flex-Z i zastosuj jedną warstwę bezpośrednio na poprzedni produkt Flex-Z na obszarze gdzie jest to wymagane. Nie jest konieczne zmywanie poprzednich warstw.