Polityka jakości

Redzikowo, 18.03.2021

C-L Sp. z o.o. powstał z inicjatywy liderów branży chemicznej w Polsce, firm Connector Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania i Laminopol Sp. z o.o. z Redzikowa, w celu wzmocnienia pozycji zakupowej, a co za tym idzie zdobycia przewagi konkurencyjnej. W związku z tym nadrzędnym celem działalności c-l jest realizacja zaopatrzenia dla wszystkich spółek grupy, poprzez dostarczenie towarów handlowych i usług w najwyższej jakości w najlepszych możliwych cenach


Z upływem lat Spółka rozwinęła własną bazę klientów, wypełniając niszę pozostawioną na rynku przez udziałowców. Rosnący udział sprzedaży własnej w przychodach Spółki jak również zdecydowana ekspansja na rynki europejskie, spowodowała, że obecnie ambicją c-l sp. z o.o. jest zdobycie i ugruntowanie pozycji lidera branży kompozytowej w europie.


Realizacji niniejszej Polityki służy wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015 w zakresie: „Sprzedaż hurtowa komponentów do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Produkcja i modyfikacja mieszanin żywicznych.”


Jako Zarząd Spółki zobowiązujemy się do spełniania wymagań naszych klientów, a także do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Polityka Jakości jest znana i respektowana przez wszystkich pracowników spółki.


Pobierz jako dokument PDF.