SYSTEM BUDOWY FORMY XO

Opublikowano
SYSTEM BUDOWY FORMY XO

Model

 • Do produkcji użyj materiałów odpornych na działanie styrenu,
 • Do produkcji użyj materiałów odpornych na działanie podwyższonych temperatur,
 • Użyj wysokiej jakości rozdzielacza.

Formę można produkować bezpośrednio z modelu lub:
Model — Master Model — Model — Forma — Element

Niski pik egzotermiczny AROPOL XO pozwala budować formę z materiałów o niskiej odporności na podwyższone temperatury.

Żelkot narzędziowy MAXGUARD GT

MAXGUARD GT jest żelkotem narzędziowym, produkowanym na bazie specjalnej żywicy winyloestrowej. Receptura żywicy bazowej zapewnia, że powierzchnia formy będzie posiadała dobre właściwości mechaniczne, wysoki połysk i elastyczność.
Dostępne są kolory: zielony (GT green H/S), czarny (GT black H/S) i transparentny (GT NTRL H/S).

Do natrysku należy używać jak najmniejszej dyszy i jak najniższego ciśnienia.

Żywica winyloestrowa skin coat AME 6000 T35

AME 6000 T35 jest przyspieszoną, tiksotropowaną, niskoemisyjną żywicą winyloestrową przeznaczoną do produkcji wysokiej jakości form.
AME 6000 T35 charakteryzuje się:

 • Doskonałym zwilżaniem włókna szklanego,
 • Doskonałą odpornością na osmozę,
 • Uzyskaniem bardzo dobrej jakości powierzchni,
 • Uzyskaniem laminatu o wysokich parametrach mechanicznych,
 • Niską emisją związków organicznych (LZO).
 1. Aby uzyskać najlepszy efekt temperatura wszystkich materiałów i narzędzi powinna być między 20 a 25°C.
 2. Należy używać wysokiej jakości utwardzacza MEKP – 50 w ilości 1,5%.
 3. Rozpoczęcie laminowania żywicą XO powinno nastąpić po utwardzeniu laminatu (2,3 godziny).

AROPOL XO żywica konstrukcyjna do budowy form

AROPOL XO jest wysokiej jakości żywicą do budowy form zawierająca dodatki Low Profile (LP).
AROPOL XO to:

 • Produkt gotowy do użycia, wystarczy dodać utwardzacz,
 • Produkt łatwy w użyciu ze względu na niską lepkość.
 1. Minimalna grubość laminatu – laminowanie mokro na mokro wynosi 5mm (4x450g/m2).
 2. Jeżeli żywica zacznie żelować należy przerwać pracę i kontynuować ją po utwardzeniu się laminatu.
 3. Temperatura wszystkich materiałów i narzędzi powinna być między 20 a 25°C.
 4. Zawartość szkła w żywicy powinna zawierać się pomiędzy 25-30%.
 5. Sztywność, stabilność wymiarów formy można zwiększyć wygrzewając formę (wygrzewanie poprawia właściwości mechaniczne formy).
 6. Formę można odformować po 24 godzinach.