Zapytanie ofertowe – Międzynarodowe Tragi Kompozyt-Expo

Opublikowano
Zapytanie ofertowe - Międzynarodowe Tragi Kompozyt-Expo

Dokument źródłowy jest możliwy do pobrania tutaj.


Szanowni Państwo

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej zabudowy stoiska targowego na ekspozycję na targach w Krakowie w dn. 16-17.10.2018 pod nazwą 9. Międzynarodowe Tragi Kompozyt-Expo

Parametry stoiska:
1. Stoisko modułowe, wyspowe, powierzchnia 132m2, wysokość 5m w najwyższym punkcie stoiska

Konstrukcja powinna być zaprojektowana na bazie systemu wystawienniczego 2. Wyposażenie:

 1. lada narożna obłożona płytą meblową 1 szt,
 2. lada MAXIMA z blatem z płyty meblowej 1 szt
 3. krzesła 60 szt.
 4. stoliki 16 szt.
 5. hoker 1 szt.
 6. regały 3 szt.
 7. fotele 5szt.
 8. drzew szklane 2 szt.
 9. terma+zlew
 10. 3 telewizory
 11. 2 ekspresy do kawy z kawą i zestawem naczyń na 72 osoby
 12. oświetlenie- halogeny lampki LED na wysięgnikach
 13. kwiatydoniczkowe

Wykonawca w ramach podpisanej umowy przygotuje wizualizację stoiska , będzie odpowiedzialny za przygotowanie stoiska oraz jego demontaż po zakończeniu eventu.

Oferta musi spełniać poniższe warunki:
– musi zostać złożona w języku polskim
– musi zawierać nazwę i adres Oferenta oraz datę sporządzenia oferty
– musi zawierać termin ważności oferty oraz warunki i termin płatności
– musi zawierać wartość oferty wyrażoną w polskich złotych
-musi zawierać projekt techniczny
– musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy – nie dopuszcza się składania ofert częściowych
– nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych

Prosimy o przesłanie oferty do 28.04.2018 r.
Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta najbardziej korzystna cenowo w cenie brutto.

Pytania prosimy kierować pod nr tel. 59 845 22 83, poniedziałek -piątek 9-14 lub cl@c-l.pl