Polityka prywatności

Firma C-L szanuje Twoją prywatność. Wszelkie dane i informacje związane z użytkownikami oraz osobami odwiedzającymi naszą witrynę nie są nigdzie gromadzone i przechowywane. Odstępstwem od powyższego są jedynie informacje związane ze statystykami, służące naszym wewnętrznym działaniom poglądowym w celu uzyskania podstawowych informacji o użytkownikach, które bliżej określają statystyki stat.pl – które są naszym jedynym narzędziem statystycznym. Statystyki nie są rozpowszechniane osobom trzecim, a infomacje uzyskane w ten sposób pozwalają zwiększać i urozmaicać ofertę naszej firmy.

Dostęp do danych osobowowo-adresowych, pochodzących z formularzy kontaktowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników naszej firmy na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521). Wszelkie dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie w obrębie konkretnego zapytania oraz w zakresie naszej działalności.