PROFESJONALNY LAKIER NA MODELE MODELLAK

Opublikowano
PROFESJONALNY LAKIER NA MODELE MODELLAK

Uzyskanie powierzchni modelu łatwej w obróbce, o dużym połysku, a przede wszystkim odporności chemicznej na rozdzielacze i styren było zawsze problemem, z którym należało sobie radzić na wiele sposobów prowadzących zwykle do kompromisu. W ostatnim czasie pojawiły się nowe systemy wykończeniowe powłok modeli na formy kompozytowe dzięki, którym możemy uzyskać idealną powierzchnię przygotowaną pod produkcję form.

DOUBLE COAT – Modellak

2-składnikowy system malarski wykończeniowy na bazie żywicy poliuretanowej i utwardzacza – zmodyfikowanego aromatycznie izocyjanianu, opracowany specjalnie do modeli i form.

Główne właściwości:

 • Doskonale wyrównane, łatwe nanoszenie rozpylonej cieczy.
 • Dobra odporność na różne chemikalia.
 • Osiągnięta odporność na monostyren w ciągu 24 godzin, przy utwardzaniu z użyciem
 • Double Coat Modellak Hardener.
 • Doskonałe odporność na zarysowania i plamienie.
 • Wysoki połysk.
 • Nadaje się jako wykończeniowy system malarski do modeli używanych do produkcji form w przemyśle laminatów poliestrowo-szklanych (ang. GRP).
 • Doskonała przyczepność do powierzchni laminatów poliestrowo-szklanych, drewnianych, MDF i szpachlówek Poltix.

Barwa i połysk – RAL 1001- wysoki połysk.

Podstawowe własności w 20°C:

Gęstość Ok.1,23 g/cm3
Zawartość substancji stałych Ok. 59 % (objętościowo)
Zalecana grubość warstwy 35 — 50 pm (na sucho) w zależności od aplikacji
Pyłosuchość warstwy Po ok. 30 minutach
Pełne utwardzenie 7 dni
Odstęp czasu do przemalowania Minimum 24 godziny, maksymalny 48 godzin, pod warunkiem, że powierzchnia czysta i sucha
Okres trwałości Minimum 12 miesięcy — pod warunkiem oddzielnego przechowywania obu składników i w oryginalnym opakowaniu producenta
Temperatura zapłonu(DIN 53213) 42°C – składnik bazowy 1°C – utwardzacz

Wydajność teoretyczna:

 • Przy grubości pokrycia 35 pm – 12,9 m2/kg(16,8 m2/l),
 • Przy grubości pokrycia 50 pm – 9,1 m2/kg(11,8 m2/l).

Praktyczna wydajność zależy od wielu czynników, takich jak: kształt i rozmiar powierzchni do malowania, warunków i profilu podłoża, metod aplikacji, warunków klimatycznych podczas użycia produktu i umiejętności pracowników.

Warunki dla podłoży i temperatury stosowania.

Wszystkie odpowiednie podłoża: Czyste, suche, wolne od wszelkich zanieczyszczeń i luźnych cząstek, najlepiej wcześniej naprawianych szpachlówkami Poltix, takimi jak: Poltix Superplamuur, Poltix Spuitplamuur lub IJmofix i oszlifowane papierem ściernym. W trakcie aplikacji i utwardzania dozwolona minimalna temperatura 15°C. Temperatura podłoża powinna być co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy.

Instrukcja użycia:

Przed użyciem dokładnie wymieszać składnik bazowy z utwardzaczem. Proporcja mieszania: 67 cz. wag. składnik bazowy : 33 cz. wag. utwardzacz LUB 67 cz. obj. składnik bazowy : 33 cz. obj. utwardzacz.

Czas przydatności do użycia:

  • 3 godziny w 30°C,
  • 4 godziny w 20°C,
  • 5 godzin w 15°C.

Warunki natrysku:

Metoda aplikacji Pędzel/Wałek Natrysk powietrzny
Typ rozpuszczalnika Rozpuszczalnik do metody ręcznej Rozpuszczalnik do metody natryskowej
Rozcieńczenie dopuszczalne 3 — 5% 5 — 15%
Dysza 1,4 — 1,6mm
Ciśnienie 2 — 3 bar
Czyszczenie Rozpuszczalnik Double Coat Spray Rozpuszczalnik Double Coat Spray

Przemalowanie i utwardzanie Double Coat Modellak:

15 ° C 20 ° C 30 ° C
Minimum 32 godziny 24 godziny 16 godzin
Maximum, bez szlifowania 3 dni 2 dni 1 dzień
Maximum, ze szlifowaniem papierem ściernym P320-P400 nieograniczony nieograniczony nieograniczony
Odporność na monostyren, po 2. 32 godziny 24 godziny 16 godzin
Odporność na monostyren, po 3. 7 dni 5 dni 4 dni
Pełne utwardzenie 10 dni 5 dni 4 dni

2 — system Double Coat Modellak baza i Double Coat Modellak utwardzacz.
3 — system Double Coat Modellak baza i Double Coat utwardzacz.

Aplikacja Double Coat Modellak metodą ręczną pędzel/wałek:

 • Aplikacja metodą ręczną pędzel/wałek nadaje się jedynie do drobnych napraw miejscowych.
 • W przypadku większych powierzchni należy stosować system Double Coat Modellak baza i Double Coat utwardzacz.
 • Regulacja lepkości poprzez dodatek rozpuszczalnika Double Coat Spray: 50 – 55 sekund (DIN).
 • Użyć owalnego pędzla odpornego na rozpuszczalniki organiczne, wałków mohairowych lub moltoprenowych.

Aplikacja Double Coat Modellak metodą natrysku:

 • Regulacja lepkości poprzez dodatek rozpuszczalnika Double Coat Spray: 18 – 20 sek (DIN 4).
 • Użyć dyszy o średnicy 1,4 – 1,6 mm.
 • Jako pierwsze rozpylenie na podłoże zastosować warstewkę mgły, następnie po czasie ok. 15 minut uzupełniać stopniowo do uzyskania pełnej grubości warstwy.
 • Nie stosować zbyt dużej grubości powłoki w jednej warstwie.

Aplikacja Double Coat Modellak metodą natrysku na duże powierzchnie:

 • Przy większych powierzchniach lakierowanych stosować do natrysku system Double Coat Modellak baza i Double Coat utwardzacz w proporcji 67 cz.wag. bazy i 33 cz.wag. utwardzacza.
 • Zmniejsza to ryzyko wystąpienia strat w procesie, ale powłoka osiągnie optymalną odporność na monostyren po 5 dniach.

Szlifowanie Double Coat Modellak:

Najlepszą przyczepność Double Coat Modellak uzyskuje się gdy szlifuje się powierzchnię pomiędzy poszczególnymi powłokami. Bardzo dobrze szlifuje się drobnym papierem ściernym od P320 do P400.

Durester C5806G

Durester C5806G to natryskowy lakier narzędziowy na bazie żywicy poliestrowej, tiksotropowany, przeznaczony do budowy modeli i form. Produkt nie zawiera wosków i jest przyspieszony. Utwardzany jest za pomocą dodatku 1 – 1,5% inicjatora MEKP (np. Butanox M–50 lub P–50).

Właściwości:

 • bardzo dobra obrabialność,
 • szybkie utwardzanie w temperaturze pokojowej,
 • dobra odporność chemiczna,
 • dobra odporność na temperaturę piku egzotermicznego.

Durester C5806G osiąga optymalne własności po utwardzeniu w temperaturze pokojowej nawet przy cienkiej warstwie. Po utwardzeniu posiada twardą i błyszczącą powierzchnię łatwą do obróbki wykańczającej poprzez szlifowanie papierami wodnymi i polerowanie.

Zasady aplikacji:

Wszystkie powierzchnie powinny być suche. Temperatura otoczenia, podłoża oraz produktu powinna być pomiędzy 18–22°C w czasie aplikacji oraz utwardzania. Wilgotność nie powinna przekraczać 80%. Lakier posiada łatwość rozlewania się po powierzchni jednak przy natrysku na podłoże porowate (np. pianka PU, płyty MDF) powinno stosować się podkład ze szpachlówki natryskowej. Ważne jest aby na podłożu nie znajdowały się zanieczyszczenia jak: pył lub olej. W tym przypadku należy przeszlifować powierzchnię papierem ściernym P180–240 i zetrzeć powierzchnię szmatką elektrostatyczną. Lakier nakładamy 3 do 5 warstw „mokro na mokro” konwencjonalnym pistoletem powietrznym. Zalecana dysza o średnicy 1,5–1,8 mm a ciśnienie powietrza ok. 2,5 bar. Do mycia narzędzi nadaje się aceton lub zamiennik. Do przyspieszenia procesu utwardzania można wygrzewać model w temperaturze 50°C, gdy powierzchnia stanie się pyłosucha. Za szybkie wygrzewanie może spowodować zamknięcie baniek powietrza i porowatość. Po utwardzeniu powierzchnię łatwo można szlifować i polerować do otrzymania wysokiego połysku. Najlepiej przeprowadzać to za kilka dni.

Własności fizyczne:

Lepkość (DIN cup 4) 35 sek
Twardość Barcola 1 36/45
Czas żelowania 60 min
Pyłosuchość 180 min
Obrabialność 24 h
Kolor RAL 3009 lub dowolny na życzenie klienta
Opakwoanie 1,5,20 kg puszka

1 – 48h, 23°C / 24h, 23°C + 24h, 50°C

Przechowywanie:

Magazynować w chłodnym i suchym miejscu, nie narażonym na promienie słoneczne, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Czas przechowywania w tych warunkach przynajmniej 3 miesiące. Wersja nieprzyspieszona (C5800G) posiada czas przechowywania 12 miesięcy. Dobrze wymieszać przed użyciem.