NADTLENKI MEKP

Opublikowano
NADTLENKI MEKP

Inicjator MEKP jest ciągle najpopularniejszym nadtlenkiem w przemyśle nienasyconych żywic poliestrowych. Chociaż obecnie jest dużo innych nadtlenków, prawie każdy zaczyna swoją produkcję laminatu z MEKP, ponieważ jest to standardowy inicjator.
MEKP jest już produkowany ponad 40 lat. Produkcja MEKP wydaje się prosta ale żeby wyprodukować bezpieczny i wysokiej jakości inicjator wymagana jest duża wiedza specjalistyczna i nowoczesne wyposażenie techniczne.

W handlu jest dostępnych wiele inicjatorów o różnej jakości i różnych cenach. Jednakie cena ich wiąże się z jakością. Nadtlenki są wysoce reaktywnymi związkami chemicznymi koniecznymi do rozpoczęcia reakcji kopolimeryzacji. Produkcja czystego MEKP jest niemożliwa, ponieważ jest on zbyt reaktywny, a nawet niebezpieczny. Właśnie dlatego MEKP musi zostać ustabilizowany tak zwanymi flegmatyzatorami jak ftalan dimetylu (Dimethylphtalate).
W nadtlenku tlen jest składową czynną i zawsze mówimy o całkowitej zawartości aktywnego tlenu w nadtlenku. Dla MEKP maksimum całkowitej zawartości aktywnego tlenu to 10,3%. Przy zawartości ponad 10,3% traktowany jest jako materiał wybuchowy.

Jakość MEKP

Nadtlenek MEKP zawiera trzy różne typy nadtlenków:

 • niewielka część nadtlenku wodoru,
 • typ 3 MEKP,
 • typ 4 MEKP.

Te trzy części mająˆ własnąˆ zawartość aktywnego tlenu. Tak więc, przy standardowym MEKP 9,0% aktywnego tlenu nie mówi wszystkiego o kompozycji poszczególnych składników.

Ten stosunek jest bardzo ważny:

 • Nadtlenek wodoru odpowiada za czas żelowania,
 • typ 4 jest odpowiedzialny za utwardzanie do piku egzotermicznego,
 • typ 3 jest odpowiedzialny za stabilność przy dotwardzaniu.

Po wykonaniu elementów poliestrowych nadal jest w nich nadtlenek (typ 3) oraz kobalt. Dokończą utwardzanie nawet po pół roku po produkcji.

Woda

Po pierwszym etapie produkcyjnym MEKP zawiera około 15% wody. Woda ma zły wpływ na własności produktu końcowego. Duża część wody musi być usunięta i jest to trudny krok w procesie produkcyjnym wysokiej jakości MEKP. Tani ale niskiej jakości MEKP zawiera od 5 do 12% wody. Zawartość wody powinna być tak niska, jak to tylko możliwe i wynosić do 2,5%.

Niekorzystny wpływ wody:

 • Niszczy część przyspieszacza, reaguje z kobaltem tworząc nie reaktywny wodorotlenek kobaltu,
 • Powoduje wzrost lepkości żelkotu i gorsze przepuszczanie pęcherzy powietrznych,
 • Powoduje bąble powietrzne w żelkocie (nie dopuszczalne przy budowie łodzi),
 • Hydrolizuje żywicę w kompozycie poliestrowym obniżając parametry wytrzymałościowe laminatu.

Woda nie jest rozpuszczalna w MEKP tak więc producenci niskiej jakości MEKP muszą dodawać alkohol albo glikol jako rozpuszczalnika. Te substancje dodatkowo potęgują wcześniej wspomniane problemy powodowane wodąˆ zawartą w MEKP.

Wysokiej jakości inicjatory MEKP firmy Akzo Nobel:

 • BUTANOX M-50,
 • BUTANOX M-60,

Z długim czasem żelowania:

 • BUTANOX LPT-IN