Redzikowo, ul. Przemysłowa 14
76-200 Słupsk


SIATKA INFUZYJNA DRAIKO
SIATKA INFUZYJNA OM 70
TKANINA DELAMINACYJNA PA85/0,1M
TKANINA DELAMINACYJNA PA85/0,1M
WŁÓKNINA ODSĄCZAJĄCA PES 150/1,55M